Wáli

Wáli István Református Cigány Szakkollégium

A Wáli István Református Cigány Szakkollégium (WISZ) a tehetséggondozást, a református keresztyén cigány értelmiség képzését szolgálja. Az intézmény fenntartója a Magyar Református Egyház, szakmai munkája szervesen kapcsolódik az MRE cigánymissziós stratégiájához. Működését, a kollégiumi ellátás kivételével, a 2011-es alapítás óta szinte kizárólagosan projektek keretében valósítja meg. A projekteket uniós, illetve haza források finanszírozták.

Tevékenységeik:
•    Mentorálás
•    Hitélet és lelkigondozás
•    Képzés, kutatás
•    Önkéntesség
•    Köztudatosítás
•    Ösztöndíj program
•    Közösségi programok
•    Gyakornoki program

Projekttapasztalatok:
•    Már megvalósult a TÁMOP 4.1.1.D-12/2/KONV-2012-0007 jelű „Az Egyetemes célok - Egyetemes összefogás. A Wáli István Református Cigány Szakkollégium hosszú távú fejlesztési koncepciója” (143.608.151 Ft).
•    Jelenleg is fut az EFOP-3.4.1-15-2015-00004 jelű, „A Wáli István Református Cigány Szakkollégium szakmai fejlesztése” című uniós projekt (költségvetési kerete: 130.000.000 Ft).
•    Kisebb költségvetésű már elszámolt projektek többségében a Nemzeti Tehetség Program támogatásaiban megvalósultak meg: NTP-SZKOLL-B-M-16-0001-„Hagyományápolás, identitáserősítés a tehetséggondozás jegyében” (4.000.000Ft.); NTP-SZKOLL-M-15-0004- „Wáli Szakkollégium tehetségprogram” (10.000.000 Ft.); NTP-RTP-M-14-0007- „Esély a jövőre” (5.000.000Ft.).

A felsorolt projektek management feladatait, pénzügyi és szakmai lebonyolítását a szervezet végezte. A szakkollégium munkatársai gyakorlattal rendelkeznek a jelen projekthez kapcsolódóan az alábbi területeken: rendezvényszervezés, tábor és képzés szervezése és megvalósítása, workshopok facilitálása, hálózatépítés, mentorálás, minőségirányítási rendszerek kidolgozása és bevezetése, ifjúsági munka, közösségfejlesztés, projektirányítás, csoportmunka, dokumentálás, honlap és adatbázis készítés, nemzetközi kapcsolatok építése, kutatásszervezés, kiadványkészítés.

Elérhetőség:
4024 Debrecen, Blaháné u. 15. (A Maróthi György Kollégium épületében)
wisz@reformatus.hu
+36 (52) 614 651
+36 (30) 748 6245 (Mózes Áron igazgató)
http://www.wisz.hu/

ESZA