TéKa-További programok

 • 2019. December 16.

  A projekt keretei között, a műhelytalálkozók és a tanulmányútak során a programban résztvevő partnerszervezetek jobban megismerhetünk egymás régióját, egymás porgamjait, illetve mindazokat a rendezvényeket, törekvéseket, amelyek által elérhetik a közösségük fejlesztését, ezáltal is csökkentve a fiatalok elvándorlását. Az ő munkájuk által is csökken a kistérségből az elvándorlók száma, erősödik a helyben élők közösségi aktivitása.

  A felvidéki, komáromi székhelyű a TéKa nem más, mint a többi tudományos társulás Dél-Szlovákiában. Olyan aktív, lelkes, nyitott emberek közössége vagyunk, akik célja, hogy javítsa a szlovákiai magyar fiatalok személyes és közösségi sikerét a tudományosság és a kultúra eszközeivel.

  Több közösségépítő programot hívtak életre és szerveznek a régióban, amelynek célja a közösségek fejlesztése, ezáltal a fiatalok otthon maradási hajlandóságának növelése.

  További közösségépítő programok: szociológiai műhely, történelmi műhely, nemzetközi tudományos konferencia, szakmai előadások, Domus cafe előadások, Polgári szalon eseményei, tudomány népszerűsítő rendezvények.

  Részt vettek több Arany metszés kutatásba 2013 és 2019 ben is.

  Ennek keretében számos határon túli szervezet közös kutatásként vizsgálja a Kárpát-medencei doktoranduszok életpályáját, annak tervezését valamint alakulását. A gondosan összeállított online kérdőívben a felvidéki magyar doktoranduszok válaszait is várják.

  Többek között az alábbi kérdésekre keresték a választ: Hány Kárpát-medencei magyar fiatal vesz részt jelenleg a doktori képzés különböző formáiban, azaz milyen tudományos rekrutációs bázissal számolhat a Kárpát-medencei magyarság (és ez tudományterületenként hogyan oszlik meg)? Milyen irányú a doktoranduszok integrációs törekvése (szülőföldjük, a többségi állam vagy Magyarország, esetleg valamely más ország tudományos hálózatához kívánnak csatlakozni)? Milyen sikerrel képesek a Kárpát-medencei magyar doktoranduszok beágyazódni a tudományos társadalomba (melyek a legfontosabb problémáik)? Hogyan hasznosulnak a magyar állam által biztosított PhD ösztöndíjak a Kárpát-medencei magyar fiatalok között (a támogatottak összlétszámához képest hányan jutnak el a fokozatszerzésig, illetve hol találnak munkát)?

  Az összehasonlítás mellett a kutatás további céljaként a kutatócsoport  az eredmények alapján javaslatot fogalmaztak meg a Kárpát-medencei doktori képzés színvonalának javítása érdekében.

  Debrecen, 2019.12.12.

ESZA