Tandem-NAURU GAME

 • 2019. November 27.

  A projekt keretei között, a műhelytalálkozók és a tanulmányútak során a programban résztvevő partnerszervezetek jobban megismerhetünk egymás régióját, egymás porgamjait, illetve mindazokat a rendezvényeket, törekvéseket, amelyek által elérhetik a közösségük fejlesztését, ezáltal is csökkentve a fiatalok elvándorlását. Az ő munkájuk által is csökken a kistérségből az elvándorlók száma, erősödik a helyben élők közösségi aktivitása.

  A felvidéki, komáromi székhelyű civil, non-profit szervezet, a Tandem több nemzetközi együttműködésben vesz részt.

  Ezek közül az alábbit lehet kiemelni:

  NAURU GAME - A fiatalok aktív állampolgárságáért. A NAURU projektjük célja olyan innovatív oktatási segédanyag létrehozása, amely gazdagítja a fiatalok állampolgári ismereteit és gondolkodásmódját, valamint fejleszti az állampolgársági kompetenciáit. Követve az Európai Unió ifjúsággal kapcsolatos irányelveit: úgy gondoljuk, ez a módszer megerősíti a fiatalokat abban, hogy aktívan részt vállaljanak a közös ügyekben, megnyitja a kapukat a szektorok közötti együttműködés előtt, valamint az élethosszig tartó tanulás jegyében fejleszti mind az alapszintű, mind a keresztkompetenciákat.

  A projektben egy online játékot fejlesztünk ki (Új partok – a demokrácia játéka), amely segítségével a fiatalok játszva tapasztalhatják meg a demokratikus folyamatok összetettségét és sokszínűségét, annak politikai és környezeti szempontjait. A játék mellé kidolgozunk javaslatokat arra vonatkozóan is, hogy a fiatalokkal foglalkozó szakemberek milyen módon tudják tudatosítani a játék során megélt élményeket. A három különböző feldolgozási javaslat három különböző területre fókuszál majd: a szociális és állampolgársági kompetenciák, kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetenciák, valamint matematikai és tudományos/technológiai kompetencia fejlesztésére. Az élményekkel és kompetenciákkal felvértezett fiatalok ezután képessé válhatnak arra, hogy aktívan részt vegyenek demokratikus folyamatokban.

  Céljaik eléréséhez azokat a szakembereket céloták meg, akik valamilyen formában fiatalokkal dolgoznak (pedagógusok, szociális munkások, ifjúsági munkások, stb.). Az ő támogatásukra elkészítünk egy online felületet, amelyen keresztül megismerkedhetnek mind a játékkal, mind módszertannal. Az Új partok-játék így egy ingyenesen hozzáférhető és az oktatási tevékenységek során könnyen alkalmazható eszközzé válik, melyet bármely tanár, coach, ifjúsági munkás, oktatási intézmény, könyvtár, civil szervezet vagy állami intézmény felhasználhat a munkája során, kihasználva a digitális kor lehetőségeit.

  Céljaik: a nyitott és innovatív oktatás, valamint a tapasztalati tanulás elősegítése, a fiatalok önfejlesztését célzó eszközök létrehozása, a fiatalok ökológiai tudatosságának, vállalkozói készségeinek fejlesztése, és a demokratikus folyamatokban való aktív részvétel előmozdítása, az Európai együttműködésben való részvétel, az innováció és a jó gyakorlatok terjedésének megkönnyítése, az együttműködésre épülő tanítási és tanulási formák támogatása, egy teljes mértékben hozzáférhető online felületen keresztül

  Debrecen, 2019.11.22.

ESZA