Tandem- LEHUA

 • 2019. November 27.

  A projekt keretei között, a műhelytalálkozók és a tanulmányútak során a programban résztvevő partnerszervezetek jobban megismerhetünk egymás régióját, egymás porgamjait, illetve mindazokat a rendezvényeket, törekvéseket, amelyek által elérhetik a közösségük fejlesztését, ezáltal is csökkentve a fiatalok elvándorlását. Az ő munkájuk által is csökken a kistérségből az elvándorlók száma, erősödik a helyben élők közösségi aktivitása.

  A felvidéki, komáromi székhelyű civil, non-profit szervezet, a Tandem több nemzetközi együttműködésben vesz részt.

  Ezek közül az alábbit lehet kiemelni:

  LEHUA – A LEHUA annyit tesz, mint: Learning Humanity from Animals

  Szabad fordításban: Tanulj emberséget az állatoktól!

  A projekt fókuszában azonban nem csak az állat és ember találkozásából megszülető kölcsönhatás áll, hanem mindezen túlmenően és elsődlegesen az egyén érzelmi intelligenciájának a fejlesztése. Ebből adódik, hogy a legfontosabb „munkaterület” a fiatalok önismereti úton való elindítása, érzelmeik (főként félelmeik) felfedezése és azok irányításának az elsajátíttatása.

  A projekt folyamán erre több lehetőségük lesz a fiataloknak, hiszen különböző szinteken és mélységekben fogják megtanulni: másokkal való interakciót, állatokkal való találkozást – és ezek által az önmagunkkal való találkozást.

  A cél tehát egy olyan tréninganyag összeállítása, amely alapján megmutatjuk, hogy az állatokkal és természettel való kapcsolat segíti az embert abban, hogy érzelmi intelligenciája és szociális kompetenciái fejlődjenek.

  Lehua – mozaikszó – egy polinéziai fa virága. Ennek másik megnevezése a tavaszi tűz (szabad fordításban). A nővényt általában sövénykerítésekhez használják, de ha szabadon hagyják, kemény törzsű és magas fákká nőnek – ezen, természethez hasonló fejlődésben lesz részük trénereinknek is.

  Hisznek benne, hogy az élő állatok bevonásával, a játékok és gyakorlatok segítségével a képzésben részt vevő személyek képesek lesznek érzelmeik felismerésére valamint a félelmekkel és különféle befolyásokkal szemben sokkal ellenállóbbak lesznek.

  A projekt szellemi termékei: egy gyakorlatgyűjtemény (korábban már kipróbált, bevált feladatok listája), egy hat modulból álló, fiataloknak szóló tréning tréningvázlata, az egyes modulok részletes óravázlatai (melyek a fiatalokkal való hosszú távú munka során, így például iskolai környezetben is használhatóak), egy, a kurzus alkalmával a résztvevők számára kiosztható munkafüzet.

  A projekt elsődleges célcsoportja az ifjúsági munkások / ifjúsági vezetők, vagyis mindazon szakemberek, akik a 13-29 éves korosztállyal foglalkoznak akár a formális, akár a non-formális oktatás keretében. Ebből a körből szeretnénk bevonni néhány főt a fejlesztési folyamatba, a tréningek tesztelésébe és végső soron ők lesznek azok, akik eljuttatják majd üzenetünket azokhoz a fiatalokhoz, akikkel mindennapi munkájuk során dolgoznak.

  A Lehua szó nem csak projektük angol nevének (Learning Humanity from Animals) rövidítése, de egyúttal egy polinéz fa (a Tavaszi Tűz) virágának elnevezése is. Legtöbbször bokor méretű sövénynövényként használatos, de ha hagyják szabadon nőni, magas és erős fa válik belőle – hasonlóan ahhoz, ahogyan a tréningjeink résztvevői is megerősödnek majd az állatokkal és a természettel való kapcsolódás által.

  Hiszik, hogy az élő-, illetve az irodalmi alkotásokban, játékokban, mesékben megjelenő állatok (vagyis az alternatív tudásrendszer) felhasználásával képesek vagyunk olyan mély és személyes szintű változásokat előidézni, melyek segítségével javul a fiatalok megküzdőképessége és képessé válnak legyőzni az ismeretlentől való félelmüket.

  Debrecen, 2019.11.22.

   

ESZA