Tandem-Életmesék

 • 2019. Augusztus 21.

  A projekt keretei között, a műhelytalálkozók és a tanulmányútak során a programban résztvevő partnerszervezetek jobban megismerhetünk egymás régióját, egymás porgamjait, illetve mindazokat a rendezvényeket, törekvéseket, amelyek által elérhetik a közösségük fejlesztését, ezáltal is csökkentve a fiatalok elvándorlását. Az ő munkájuk által is csökken a kistérségből az elvándorlók száma, erősödik a helyben élők közösségi aktivitása.

  A felvidéki, komáromi székhellyel rendelkező Tandem civil, non-profit szervezet a közösség építés mellett fontosnak tartja a hagyományok ápolását is. 2014-ben indította útjára a Életmesék nevű projektjét. A szervezet sokszínű tevékenységének egyik kiemelkedő célkitűzése a közösségek összekovácsolása, értékek megőrzése és közvetítése, valamint a tudatos emberré nevelés. Az Életmesék projekt – melyben 70 év feletti idősekkel készítenek életút-interjút -, a közösségfejlesztésnek egy olyan különleges formája, melynek személyiségformáló ereje van, megerősíti generációk közötti kapcsolatot, valamint az idős emberek visszaemlékezései által egy-egy régió történelmébe és mindennapjaiba nyújt betekintést.

  A leggyakrabban felmerülő témák között szerepeltek a háborúról, veszteségekről, nehézségekről, reményről és kitartásról, megküzdési stratégiákról szóló emlékek; a család, a közösség és a hagyományok szerepe; valamint szóba kerültek az iskolás évek, a munka, az udvarlás, az esküvő, a családalapítás és a gyermeknevelés.

  Az Életmesék projekt túlmutat az összegyűjtött történetek ismertetésén, elmesélésén:

  Az ifjú generáció tagjai megérthetik az elbeszélt történelmi eseményeknek, folyamatoknak a közösségükre gyakorolt hatásait, következményeit. Az idős generáció tapasztalataival, bölcsességeivel segítséget nyújthat a fiataloknak aktuális élethelyzetük megéléséhez, bátorítást az előttük álló életszakaszhoz. Mások élettörténeteinek meghallgatása formálja a fiatalok értékrendjét, jövőképét, valamint megküzdési módokkal gazdagodhatnak, melyeket beépíthetnek saját életstratégiájukba.

  De nem csak a fiatalok számára érdekes ez a projekt. Az idősek számára a mesélés egyfajta önreflexióként szolgál: a jelen nézőpontjából másként tekinthetnek a múlt eseményeire. A visszaemlékezés során összekapcsolhatják életük különböző szakaszait, új jelentést, célt tulajdoníthatnak azoknak, választ találhatnak saját kérdéseikre, újabb és újabb összefüggéseket fedezhetnek fel az átélt események között, s ezáltal egy új történetet alkothatnak meg. Ezenkívül a fiatalok odafordulása által megerősítést kaphatnak, hogy történeteik értékesek, tapasztalataik, bölcsességeik hasznosak a fiatal generáció számára.

  Múltunk emlékei segítik az identitásunk megerősítését, jelenünk megértését, valamint jövőnk tervezését. Felmenőink történeteiben önmagunkra ismerhetünk: az útkeresés, a nehézségekkel való megküzdés, a sikerek, az önfeledt, boldog pillanatok mindannyiunk életében jelen vannak. Ezek a közös élmények erősítik a beszélgető felek közti összetartozás érzését.

  Az Életmesék inspirálni törekszik olvasóit, hogy amennyiben még nem tették meg, kezdeményezzenek beszélgetést saját felmenőikkel, idős rokonaikkal és ismerőseikkel - mind a kérdező, mind a mesélő számára kalandos időutazást és lelket melengető élményt fog nyújtani.

  A projekt célja továbbá az élmény alapú, rendhagyó történelem oktatás népszerűsítése, az „oral history”, azaz az elbeszélt történelem beépítése az oktatásba, melyben az elbeszélő által megélt valóság kiegészíti a tankönyvekből ismert eseményeket, ezáltal segíti azok megértését.

  Az utóbbi néhány évben a következő területeken zajlott gyűjtés, amleyekbe helyi fiatalok is bekapcsolódtak: Csallóköz, Gömör, Gúta, Hanva, Pozsony, Nógrád, Bodrogköz, Ung-vidék, Zoboralja.

  „Hát elfáradok. Látod, most is, hogy elfáradtam és most, hogy így kipihenem magam, meg kibeszélem magam e és mosmá minha újjászülettem volna.”

  Debrecen, 2019.08.12.

   

ESZA