Tandem- ECO Facilitátor

 • 2019. November 27.

  A projekt keretei között, a műhelytalálkozók és a tanulmányútak során a programban résztvevő partnerszervezetek jobban megismerhetünk egymás régióját, egymás porgamjait, illetve mindazokat a rendezvényeket, törekvéseket, amelyek által elérhetik a közösségük fejlesztését, ezáltal is csökkentve a fiatalok elvándorlását. Az ő munkájuk által is csökken a kistérségből az elvándorlók száma, erősödik a helyben élők közösségi aktivitása.

  A felvidéki, komáromi székhelyű civil, non-profit szervezet, a Tandem több nemzetközi együttműködésben vesz részt.

  Ezek közül az alábbit lehet kiemelni:

  ECO Facilitátor - Változni és változtatni: az anyatermészethez, a természeti kincsekhez való hozzáállásunkon illetve mások hozzáállásán. Fiatal öko-facilitátorok az élhetőbb jövőért. A projekt abból az őszinte szándékból született (íródott), hogy a lehető legközvetlenebb, ha pedig közvetett, akkor semmiféleképen sem a hagyományos és megszokott módon érjen el változást és változtatni akarást az egyénben és az egyén közvetlen környezetében. Miben áll ez a változás? Változást az anyatermészethez és annak kincseihez való hozzáállásunkban szeretnénk elérni. Hogy ne az attól való rettegés és félelem irányítsa a természetvédő cselekedeteinket, hogy lassan kifogyunk a természeti kincsekből, elfogy az élelem és lassan, de biztosan felemésztjük mindazt, ami körülvesz bennünket. A rettegés és a félelem ugyanis bénító erő és aligha sarkall kreativitásra.

  A projekt egyik célja, hogy azt az első természetre való rácsodálkozást, természetben a természetről való tanulást tegye hosszantartóvá-a mindennapokban is állandóvá, amit legtöbbször az alapiskolás természetiskola keretei között tapasztalnak meg egyesek. Másik célja, hogy a mindennapi döntéseinket a természet iránti szeretet és törődés itassa át. Hogy a hétköznapokban is jelen legyen az a minőségi idő, melyet a város zajából menekülve a természetben töltünk el. Idilli nemde? Megvalósíthatatlan? Egyáltalán nem az! Ebben hiszünk!

  Céljuk, hogy országonként 10 önkéntes által bizonyos változásokat érjenek el helyi szinten.  A 40 ifjúsági munkás Budapesten, egy nemzetközi tréningen vehet majd részt. A tréningen a humánökológia, a környezettudatosság és a fenntartható fejlődés témák körül járása, valamint az öko-facilitátor képzés kap hangsúlyt. További cél ugyanis, hogy az egyén a közösségében tudja elmondani miért fontos, hogy a hétköznapi döntéseinknek globális szinten is lássuk és értsük a hatását.

  Debrecen, 2019.11.22.

ESZA