TANDEM-Az osztályfőnök szerepe-Élet játék

 • 2019. November 20.

  A projekt keretei között, a műhelytalálkozók és a tanulmányútak során a programban résztvevő partnerszervezetek jobban megismerhetünk egymás régióját, egymás porgamjait, illetve mindazokat a rendezvényeket, törekvéseket, amelyek által elérhetik a közösségük fejlesztését, ezáltal is csökkentve a fiatalok elvándorlását. Az ő munkájuk által is csökken a kistérségből az elvándorlók száma, erősödik a helyben élők közösségi aktivitása.

  A felvidéki, komáromi székhelyű Tandem civil, non-profit szervezet  egyik célja a nem formális tanulási és tanítási módszerek megismertetése, átadása a helyi pedagógusok által, amely segítségével javulhat az oktatás minősége, színvonala, ezaltál növekedhet a helyben maradási hajlandóság a fiatalok között.

  A Konstantín Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának tanár és tanító szakos hallgatói Az osztályfőnök szerepe nevet viselő tantárgyon ismerkedhetnek a nem formális módszertan rejtelmeivel a TANDEM,n.o. trénerei segítségével. Sőt, immár a kurzus Pozsonyban, a Comenius Egyetem falai között is útjára indult.

  A kurzus célja, hogy a résztvevők magabiztosan, minél szélesebb eszköztárral tudják a jövőben betölteni az osztályfőnök szerepét. A  nem formális módszertan, és annak tanításban való lehetősége, szerepe alkotja a tananyag gerincét. Ezeknek az eszközöknek az alkalmazásával, saját élményeken keresztül a diákok a szemeszter során elsajátíthatják és gyakorolhatják a tudatos viselkedés alapjait, a határozott megjelenést, a csoportdinamika jellemzőit és működését, a csoport (osztály) és önmaguk működésének érzékelését, folyamatelemzést és a visszajelzések adását és fogadását. Ezen kívül hangsúlyos a résztvevők kommunikációs készségének, hatékony konfliktuskezelésének és promlémamegoldó képességének fejlesztése is.

  Idén immár hetedik évadába lépett Az osztályfőnök szerepe - Élet játék kurzus a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán. A jelenlegi kurzuson 11 leendő pedagógus kezdett el megismerkedni - Kaszmán-Saróka Liliána vezetésével - a nem formális tanulási és tanítási módszerekkel, melyet a jövőbeli osztályfőnöki óráikon kívül a tanítási órákon is hasznosíthatnak

  Debrecen, 2019.11.12.

   

ESZA