Tandem

TANDEM, n. o.

A TANDEM, n. o. egy fejlesztő és képző nonprofit szervezet, amely 2009 augusztusában alakult Pozsonyban. A TANDEM megnevezés egy mozaikszó. Minden betű egy-egy általuk képviselt értéknek felel meg. T mint TUDATOS, A mint ALTERNATÍV, N mint NEM FORMÁLIS, D mint DINAMIKUS, E mint EMBERKÖZPONTÚ, M mint MEGERŐSÍTŐ.

Tevékenységeik:
•    Tréningek: Az iskolában megszokott ismeret-átadás helyett nem formális módszerekkel dolgoznak, annak érdekében, hogy az elméleti háttér átadása mellett élményalapú közös tanulás valósuljon meg.
•    Műhelymunka: A műhelymunkák, avagy workshopok előnye, hogy a résztvevők kóstolót kapnak egy adott témából, lehetőséget arra, hogy a résztvevők aktív részvételével tapasztaltcserére, ismeretek megosztására kerüljön sor, amely gondolatébresztőként vagy egy későbbi hosszabb távú tréning alapjául szolgálhat.
•  Tanácsadás (coaching, szupervízió): A tanácsadás műfaja számukra egy olyan egyéni fejlődési formát jelent, amelyben lehetőség nyílik specifikus tanulási célok mentén személyiségfejlesztésre, az adott élethelyzetből való sikeres továbblépésre nyílik lehetőség. Legyen az karriertanácsadás, pályaorientációs tanácsadás, egyéni életvezetési coaching, vagy pedagógusoknak, vezetőknek szóló szupervíziós alkalmak, a tanácsadás egy kiváló elmélyülési és fejlődési lehetőséget kínáló, egyéni igényekre szabott munkaformát biztosít.
• Előadások: Jellemzően olyan témákban tartanak gondolatébresztő előadásokat, amelyekre missziónkként tekintenek avagy fontosaknak tartják, hogy az emberek tudatosan foglalkozzanak 
•  Kutatás: Kutatásaik során olyan kérdéseket feszegetnek, amelyek a szlovákiai magyarságot érintő jövőbemutató kérdésekre tudnak választ adni. Kvalitatív és kvatitatív kutatásokat egyaránt végeznek önkénteseik segítségével.
•    Segédanyagok, kiadványok: A szakmai ismeretek széles körben való terjesztésének céljával foglalkoznak szakmai anyagok, kiadványok fejlesztésével. 

Eddigi kutatásaik:
•    „A közösség ereje“: A 2015-ben folytatott kutatásuk célja az volt, hogy feltárja a felvidéki magyar egyházi kisközösségek működését, azok jó gyakorlatait és nehézségeit, szükségleteit és erősségeit. Ezekre támaszkodva pedig olyan ajánlásokat dolgoztak ki, amelyek alapján új, alakuló közösségek hatékonyan tudnak építkezni.
•    „Ki formál?“: 2013-ban azt vizsgálták, hogy milyen módon és formában van jelen a személyiségfejlesztés az iskolában? Ki formálja inkább a diákok személyiségét és milyen formában teszi azt?
•    „Sikereink térképe“: 2012-ben a környezetükben élő emberekkel beszélgettek arról, hogy milyen civil szervezeteket, illetve programokat tartanak ők sikeresnek. 
•    „Áll pályára!“: A vizsgálatban összesen 430 diák vett részt. Arra a kérdésre keresték a választ, hogy a szlovákiai magyar középiskolások, gimnazista diákok hogyan gondolkodnak leendő pályájukról, mi alapján választanak foglalkozást maguknak, melyek azok a tényezők, amelyek ebben a döntésben befolyásolják őket.

Elérhetőség:
Iroda:
Duna rakpart 12.  - a Danubius kollégium épülete, 1. emelet 209.
945 01 Komárom, Szlovákia
https://www.tandemno.sk/hu

ESZA