Műhelymunka I.

 • 2018. Május 25.

  Az első műhelymunka a programban résztvevő partner szervezetek bemutatkozásával telt.

  Próbáltunk megismerkedni a programban résztvevő közösségekkel, azok jellemző tulajdonságaival, programjaival. Egész csoportos megbeszélések során összegyűjtöttük a szervezetek által képviselt közösségek programjaiban, problémáiban tapasztalható hasonlóságait és különbségeit. A beszélgetések alapján megállapítható, hogy a hasonlóságok nagy része a magyar identitással függ össze, miközben a különbségek a szervezetek célcsoportjával, működési területükkel és földrajzi elhelyezkedésükkel áll összefüggésben.

  Példaként hozható fel, hogy a határon túli fiatalok egyik számottevő problémája a többségi nemzet nyelvének ismeretével kapcsolatos hiányosság, miközben az anyaországban élő fiataloknál a mindennapi életükben jelenlévő túl nagy bürokrácia, illetve ezekből fakadó stressz.

  Ezek mellett hasonlóságképp felmerült a kivándorlás, a munkaerő-, illetve ami ennél is nagyobb probléma a szakember hiány, a népesség csökkenés, a családalapítás korhatárának kitolódása, az ezzel járó gyermekszám csökkenés. A következő problémákat vetették fel a résztvevő szervezetek képviselői: munkaerőhiány, külföldre és nagyobb városba történő elvándorlás, gyermekek számának csökkenése, jobb lehetőségek hiánya (nagyobb fizetés, szakmaiság, nyugodt munkakör). 


  Debrecen, 2018. 05. 23-25. 

ESZA