Mádi Bor Akadémia

 • 2020. Július 20.

  A projekt keretei között, a műhelytalálkozók és a tanulmányútak során több olyan jó példával bíró közösségi csoportot, kis –és közép vállalkozót ismerhettünk meg, akik munkája által csökkent a kistérségből az elvándorlók száma, erősödött a helyben élők közösségi aktivitása.

  A mádi tanulmányút  első napján megismerkedtünk a Mádi Bor Akadémiával. A Mádi Bor Akadémia Magyarország egyik legnevezetesebb történelmi borvidékén létrehozandó különleges bortudományi kutató-fejlesztő és oktató intézmény a Mád község Önkormányzata és Debreceni Egyetem közötti stratégiai együttműködési megállapodás alapján Mád község területén. Az akadémia a Debreceni Egyetem szervezeti rendszerébe és tevékenységébe ágyazva jön létre Mád község történelmi épületeinek hasznosításával.

  A létrehozandó intézmény célja(i) a borhoz kötődő, ill. a bornak tulajdonítható szőlőtermesztési, borkészítési, mezőgazdasági (ide nem értve a borász szakmai képzést), borturisztikai, valamint spirituális, élvezeti és természettudományos ismeretek továbbfejlesztése és oktatása, ezen túlmenően a borvidéken termelt borok unikális, az egészségre gyakorolt hatásaival kapcsolatos magas szintű kutatás, valamint az idegenforgalmi infrastruktúra oktatási célokat is szolgáló üzemeltetése.

  Az említett tevékenységek eredményeként a Mádon, valamint a borvidéken előállított borok a magas hozzáadott érték, elsősorban az egészségre vonatkozó állítások megfogalmazása révén bejutnak különleges piacokra, ahol a borok palackonkénti ára jelentősen megnövekszik és a térség piacképes, fenntartható szőlő és bortermeléssel rendelkezik.

  A Mádi Bor Akadémia szellemisége a Debreceni Egyetemen művelt multidiszciplináris agrár- és táplálkozástudomány oktatási és kutatási tapasztalatain, valamint a település több mint fél évezredes bortermelési hagyományain építkezik.

  A multidiszciplináris megközelítés azt jelenti, hogy a bortudományban komplex módon alkalmazzuk a legmodernebb agrártudományi, kémiai analitikai, meteorológiai, mikrobiológiai tudományos ismereteket a szőlőtermesztéstől a bor értékesítéséig, a világ legfejlettebb bortudományi intézményeinek gyakorlatához hasonlóan (University of Auckland, Australia, AccademiaVino WSET, Milano, Italia, stb.). Másrészt, az alapító egyetem egyedi sajátosságaiból adódik, hogy a borok beltartalmi értékein túl az intézmény vizsgálni képes a bor humán élettani, valamint a betegségek megelőzésében vagy kezelésében hasznosítható klinikai hatásait. Utóbbi típusú vizsgálatokban a Debreceni Egyetemnek jelentős tapasztalatai vannak.

   

  A Tokaji borvidéki termőtáj egyik meghatározó területe Mád község és környéke, mivel ezen a területen a legnagyobb az ún. dűlő eredetűként jelzett forgalomba kerülő borok aránya. Ez a szőlőtermesztési és borkészítési kultúra képezheti annak a kutatási fejlesztési projektnek az alapját, amelynek jelen megfogalmazásában Mád község polgármestere, Tatárka József és a Mádi Kör elnöke, id. Szepsy István valamint Vincze Zsolt urak, a Debreceni Egyetem részéről, mint principális oktatók és kutatók,  az egyetem rektora, Prof. Dr. Szilvássy Zoltán, mint a Farmakológiai Intézet igazgatója, valamint a Táplálkozás- és Élelmiszertudományi Doktori Iskola vezetője, a Táplálkozástudományi Intézet igazgatója, Prof. Dr. Győri Zoltán, valamint a klinikai és kémiai analitikai tudományok professzora, Prof. Dr. Sipka Sándor és munkatársaik vettek részt.

  A Mádi Bor Akadémia elérhetősége:

  https://madiborakademia.hu/hu/kutatasi-program-0

  Debrecen, 2020. 07. 20.

ESZA